vývoji lepších pomocné látky

Odkaz

Kamenec, který je složen z hlinitých solí, byla jediná vakcína pomocná látka používaná ve Spojených státech do roku 2009, kdy schválil Cervarix, adjuvovaná vakcína proti infekci lidským papillomavirem, který významně snižuje riziko vzniku rakoviny děložního čípku. Cervarix obsahuje kombinaci adjuvans, skládající se z kamence a monofosforyl lipid A (MPL), molekuly odvozené od bakteriálních lipidů (tuků), který je upraven, aby byl bezpečný pro použití u lidí.

theernment financované vědci generované knihovny syntetických molekul, které se podobají MPL. Tím, že drobné změny v MPL molekuly, vyšetřovatelé mají za cíl vylepšit výslednou imunitní odpověď ke zvýšení její blahodárné aspekty, přičemž dále zvyšuje bezpečnost a snášenlivost adjuvans. V roce 2015, které je popsáno v části molekuly odpovědné za vyvolání různé aspekty přirozené imunitní odpovědi. Insights, jako jsou tyto umožňují výzkumníci rozvíjet stále sofistikovanější pomocné látky vyvolat selektivní a vysoce definovaných imunitní odpovědi.

Khalaf JK, Bowen WS, Bazin HG, Ryter KT, Livesay MT, Ward JR, Evans JT, Johnson DA. Charakterizace trif selektivity v AGP třídě mimetik lipid A: role sekundárních lipidových řetězců. Bioorganická a medicinální chemie Letters (2015).