Léčba rakoviny močového měchýře (pdqто): Léčba [] -treatment přehled možností pro rakovinu močového měchýře

Nonmuscle-invazivní rakoviny močového měchýře

Následná léčba po ošetření výše je založena na nebezpečí a typicky sestává z jednoho z následujících: [6, 7, 8, 9]

Sval-invazivní rakoviny močového měchýře

Standardní léčba pro pacienty s nádory svalově invazivní močového měchýře, jejichž cílem je lék je buď neoadjuvantní multiagentní cisplatin bázi chemoterapie, následovaná radikální cystektomii a derivací moči nebo radiační terapii se současně podávanou chemoterapií. [10, 11, 12, 13] Další přístupy léčby patří Následující

Mnoho pacientů s nově diagnostikovanou rakovinou močového měchýře jsou kandidáty na účast v klinických studiích.

Rekonstrukční techniky, které skladovací módní nízkotlaké nádrže z po změně konfigurace tenkého a tlustého střeva eliminují potřebu externí odvodňovacích zařízení a v mnoha pacientů, nechá se nevztahuje na močové trubice. Tyto techniky jsou určeny ke zlepšení kvality života pacientů, kteří vyžadují cystektomii [19].