genomika slovníček

Bioinformatika

Genome

Bioinformatika je využití informačních technologií, jako jsou počítačové programy, analyzovat, ukládat a spravovat biologických údajů. Běžným bioinformatika aktivita předpovídá bílkovinné výrobky z DNA sekvencí.

Organismus je kompletní sada DNA, včetně všech genů, tvoří genom. Každá genom obsahuje všechny informace potřebné k budování a udržování organismu.

Genomics

Genomics je studium genů nebo genových produktů v osobě nebo organismu.

proteomika

Strukturální genomika je výroba a studium trojrozměrné struktury proteinů. Struktura proteinu je při určování jeho funkci velmi důležité.

Funkční genomika je studium dynamických buněčných procesů, jako jsou genové transkripce, translace a interakcí přípravku pro genovou které definují organismus.

Systems Biology

Některé geny “kód”, nebo dělat protein nebo proteiny. Tyto proteiny plnit pokyny pro buňky těla. Proteomika je studium všech proteinů, které vytvářejí geny.

Systémové biologie je multidisciplinární studium interakce mobilní sítě, která zahrnuje kombinaci výpočetních a experimentálních metod.