barbituráty

 
Barbituráty jsou skupinou léčiv odvozených od kyseliny barbiturové. Potlačují aktivitu na centrální nervový systém a jsou účinné anxiolytika, antiepileptika, sedativa a hypnotika. Barbituráty zvyšují účinek GABA vazbou na / kanálu GABA-receptorů chloridu .; Jsou rozděleny do tří skupin podle jejich trváním účinku. Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Protože mají tendenci způsobovat toleranci a psychickou i fyzickou závislost, jsou jen zřídka používají jako anxiolytika teď. Barbituráty jsou nyní používány hlavně jako anestetika a antiepileptika.

Zdravotní stavy spojené s barbituráty